baner_zebra
b6a
b6a1

Psycholog

block_cv1

PARTNERZY

Holowczyc
bdroga

Badania psychotechnicze

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowcy?
Badanie psychologiczne rozpoczyna się od wypełnienia ankiety. Następie zgodnie z „Metodyką badań psychologicznych kierowców” klient wypełnia testy psychologiczne. W tej części badań psycholog diagnozuje: cechy osobowości, temperament ,intelekt oraz podzielność uwagi. 
 
Część badań aparaturowych obejmuje sprawdzanie widzenia stereoskopowego, szybkość adaptacji wzroku do ciemności, dolny próg wrażliwości po olśnieniu, czas reakcji, ocenę prędkości przez badanego oraz innych funkcji w razie potrzeb. 
 
ciemnia1
 
Po przeprowadzeniu pomiarów i obliczeniu wyników odbywa się rozmowa z osobą badaną. W rozmowie informuje się o diagnozie i decyzji. Rozmowa ta pełni też funkcje psychoedukacyjną ,aby badany miał możliwość korygowania swoich zachowań w ruchu drogowym w kierunku poprawy i kształtowania postaw współdziałania z innymi użytkownikami drogi.
 
Ile trwa badanie psychologiczne?
Doświadczenie psychologa przeprowadzającego badanie oraz nowoczesna aparatura umożliwia nam zaoferowanie klientowi krótkiego czasu badania od 1h. do- 2,5 h w zależności od tempa pracy badanego.
 
Czy badania psychologiczne są konieczne?
Zgodnie z Art. 39 k.1 Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.  
Badania psychologiczne są przeprowadzane:
- do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
- po ukończeniu przez kierowcę 60 lat – co 30 miesięcy
instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlega badaniu psychologicznemu :
-co pięć lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie